Tänä vuonna rasisminvastaisen viikon teemana on rasismiin puuttuminen. Rasismiin puuttumista voi tehdä monella eri tasolla. Henkilötasolla voi puolustaa tuttavaansa, naapuriaan tai ystäväänsä, jos kuulee rasistista nimittelyä tai vähättelyä. Laajemmassa mittakaavassa rasismia voi kitkeä yhteiskunnan rakenteista.

Turvallisen yhteiskunnan perusta ovat hyvät väestösuhteet. Hyviä väestösuhteita tulee rakentaa pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti kaikkina aikoina. Yhteisöissä ja yhteiskunnan rakenteissa olevia syrjiviä käytäntöjä tulee purkaa. Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja luottamusta yhteiskunnan toimintaan tulee vahvistaa.  Poliittisilla päätöksillä voidaan vähentää sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta.

Työelämän syrjimättömyys on edelleen hyvä tavoite. Se tarkoittaa työpaikoilla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten käytäntöjen vahvistamista. Esimerkiksi rekrytoinnissa voidaan käyttää anonyymia rekrytointia. Viranomaistoiminnassa, työelämässä, koulutuksessa ja muissa palveluissa voi olla niin, että näennäisesti neutraalit käytännöt ja rakenteet tosiasiallisesti sulkevat pois osan ihmisistä. Opiskelujen aikana voidaan vaikuttaa siihen, että maahanmuuttajia koulutettaessa voidaan kiinnittää huomiota siihen, että heitä ohjataan kaikille koulutusaloille, ei vain matalapalkka-aloille. Seurakuntien toiminnassa kuntalaisia voidaan vetää mukaan erilaisiin tapahtumiin ja porukoihin yhteisön tasavertaisina aktiivisina toimijoina. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kanssaihmiset tulevat kohdatuiksi arvokkaina rotuun, uskontoon, ihonväriin tai etniseen taustaan katsomatta.