§19 Kunnanhallituksen vuoden 2024 toimintakatteen muuttaminen: anomus maksetun kiinteistöveron summan palautuksesta Siuntion Monitoimihalli OY:lle

Siuntion kunta on saanut avustushakemuksen Siuntion Monitoimihalli Oy:lta, joka operoi monitoimihallia Arena Siuntio -Sjundeå (aikaisemmin Fennia Arenaa) Siuntion keskustassa. Arenalla järjestetään mm. monipuolista harrastus-, liikunta- ja urheilutoimintaa. Hallia käyttävät kunnassa toimivat yhdistykset ja asukkaat, mutta hallilla on runsaasti käyttäjiä myös lähiseudun kunnista.

Siuntion Monitoimihalli Oy on kiinteistöverovelvollinen hallirakennuksen osalta ja kiinteistöveron suuruus on ollut hieman yli 30.000 € vuodessa. Halliyhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaan yleishyödyllinen eikä se näin ollen voi maksaa omistajalleen osinkoa. Mahdollinen ylijäämä on käytettävä hallin toiminnan kehittämiseen tai tilavuokrien laskemiseen.

Esitys oli siis, että Siuntion kunta myöntäisi Siuntion Monitoimihalli Oy:lle 34273,32 euroa taloudellista tukea, mikäli kunnanvaltuusto myöntää vastaavan lisämäärärahan vuodelle 2024. Summa vastaa Siuntion Monitoimihalli Oy:n maksamaa kiinteistöveron määrää vuodelta 2023.

PÄÄTÖS: Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallituksen toimintakatetta vuodelle 2024 muutetaan – 34273,32 eurolla ja uudeksi toimintakatteeksi hyväksytään -2 185 466 euroa.

Satu Söderlund ehdotti esityksen hylkäämistä. Minna Sneck kannatti Söderlundin ehdotusta. Asiasta äänestettiin:

Päätösesityksen mukaisesti: 19 valtuutettua

Vihreiden hylkäysesityksen mukaisesti äänesti 6 (VIHR: Sneck, Söderlund, Toivonen, PS: Tuominen, Kimari, Sheffield).

Lisäksi kokouksessa oli joukko hyviä aloitteita

§ 22 Someturvan hyödyllisyyden selvittäminen: aloitteen vastauksessa todettiin, että someturva on ollut kunnassa käytössä vuoden 2024 alusta lähtien.

§ 23 Vapaa pääsy uimaan ja kuntosalille yli 70-vuotiaille siuntiolaisille ja omaishoitajille hotelli Siuntioon:

Aloitteen vastauksessa todettiin, että lippujen hinnat ovat jo nyt edulliset.

§ 24 Selvityksen laatiminen kolmannen sektorin toimijoiden toimintaympäristöstä Siuntiossa:

Kunnan tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin ja taiteen edistäminen ja liikunnan tukeminen. Siuntion kunta tukee yhdistystoimintaa tarjoamalla tiloja ja välineitä paikallisille yhdistyksille alennettuun hintaan, jakamalla yhdistysavustuksia, tarjoamalla kanavia toiminnasta tiedottamiseen, kehittämällä toimintaa yhteistyössä. Kunta tukee yhdistyksiä myöntämällä alennuksia tilojen käytöstä käyttäjäryhmittäin. kaikki tilat voi varata Timmi-järjestelmän kautta.

Pohjaesitys: sivistyslautakunnan selostusosa merkitään vastaukseksi ja aloite loppuunkäsitellyksi.

Marko Suonuuti ehdotti aloitteen palautusta uudelleen valmisteluun.

Äänestys:

pohjaesityksen mukaan 18 valtuutettua

palautus uudelleen valmisteluun 9 valtuutettua (Suoknuuti, Jauhiainen, Kummala, Sarviaho, Leikola, Sheffield, Sneck, Söderlund, Toivonen)

 

§ 25 Siuntion ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaaminen:

Sivistyalautakunnan vastauksen mukaisesti ruotsinkielisellä varhaiskasvatuksella on toistaiseksi tilat entisen Sjundeå Svenska Skolanin tiloissa. Näiden tilojen paikalle on suunniteltu rakennettavaksi Siuntion Sote-keskus, mistä tehdään päätöksiä vuoden 2024 aikana. Oletettavaa on, että tilat ovat käytössä ainakin vuoden 2024 loppuun asti. Ennusteen mukaan Siuntiossa lapsimäärä vähenee tulevina vuodesta 2023 vuoteen 2027 noin 25 %. Lapsimäärän vähenemisen vuoksi ensisijaisesti pitää katsoa olemassa olevien tilojen hyödyntämismahdollisuudet. Päivitetty tilatarveselvitys on tehty 9.1.2024.

§ 26 Lisäksi päätettiin kummivaltuutetuista nuorisovaltuuston jäsenille. Kunnanhallituksen kummivaltuutettu on Maria Koroma-Hintikka. Valtuuston nimeämä kummi on Merja Laaksonen.