Pian toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvun alussa perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö vakiinnuttamaan yhteistyötä muun muassa silloisen Länsi-Saksan kanssa. Toinen maailmansota oli ollut Euroopassa monella tapaa raskas ja sen toistuminen haluttiin estää eurooppalaisia rakenteita ja demokratiaa vahvistamalla. Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä muodostui muutamien vaiheiden jälkeen Euroopan Unioni, jossa on tällä hetkellä lähes 30 jäsenmaata.

Globaalit aiheet kuten ilmastonmuutos, talouden haasteet, maataloustuotanto ja yhteinen sekä sisäinen että ulkoinen turvallisuus edellyttävät kansainvälistä monenkeskistä yhteistyötä. Mikään valtio ei voi toimia yksin ajaen vain yhtä tai kahta itselleen merkittävää asiaa. Kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön avulla Euroopan Unionissa voidaan vahvistaa myös tärkeitä länsimaisia arvoja kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusjärjestystä. Vaikka Euroopan Unioni ja sen päätöksenteko vaikuttaa hyvin kaukaiselta, niin päätökset näkyvät kuitenkin joko välittömästi tai välillisesti arjessamme. Osa esimerkiksi EU:n lainsäädännöstä on suoraan jäsenvaltioissa sovellettavaa. Siksi parlamenttiin tarvitaan päättäjiä, jotka ovat sitoutuneita ja osaavat asiansa.

 

Vihreille tärkeitä asioita ovat muun muassa hiilineutraali EU 2040, metsien ja maankäytön hiilinielujen kasvattaminen, investointien lisääminen energiamurrokseen ja vihreään teknologiaan.

EU:n alueella tulee sitoutua määrätietoiseen koulutus- ja osaamistason nostamiseen. Lisäksi jokaiselle EU:ssa kasvavalle lapselle ja nuorelle tulee taata laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus ja pääsy koulutukseen. Myös paperittomille lapsille tulee tehdä mahdolliseksi varhaiskasvatus ja koulutus

Vihreiden mielestä tulee torjua rasismia, seksismiä ja syrjintää koko Euroopassa. Lisäksi pitää toimia määrätietoisesti köyhyyden vähentämiseksi unionin alueella. On myös tärkeää taata seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaiset oikeudet avioliittoon, perheeseen sekä oman sukupuolen määrittelyyn.

Reilua kilpailua ja kiertotaloutta tulee vahvistaa samoin kuin parantaa työn ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksia koko EU-alueella.

Ukrainalle tulee merkittävästi lisätä aseellista, humanitääristä ja taloudellista tukea. Ukrainaa tulee tukea tiellä EU-jäsenyyteen. Lisäksi Nato-yhteistyötä ja Euroopan kykyä kantaa vastuuta omasta puolustuksestaan tulee vahvistaa. Ennen kaikkea tulee toteuttaa ulkopolitiikkaa, jolla korjataan rakenteellista syrjintää, väkivaltaa ja osattomuutta.

Vihreiden eurovaalien tavoitteista voit lukea lisää https://www.vihreat.fi/eurovaalit-2024/?kieli=fi&vaali=europarlamenttivaalit-2024&alue=fin

Eurovaalien ennakkoäänestys on 29.5.-4.6. ja varsinainen äänestyspäivä on 9.6.