Riksdagsledamot Inka Hopsu: Det nya hälso- och socialvårdscentret i Sjundeå skall planeras att passa den kommande hälso- och socialvårdsmodellen

De Gröna i Sjundeå har valt Virpi Lohrum till sin nya ordförande. Riksdagsledamot Inka Hopsu deltog i mötet och uppmanade kommunen att vara uppmärksam gällande hurudana behov den kommande social- hälsovårdsreformen ställer åt kommunen, eftersom från början av år 2023 är social- och hälsovårdstjänsterna inte mera på kommunernas ansvar.