Huomenna Suomi on Vihreä

Tämä kaunis lause vei ajatukseni lapsuuden kesiin ja vihreisiin niittyihin, joissa kirmasimme serkkujeni kanssa. Jotta meillä olisi tulevaisuudessakin vihreitä niittyjä ja puhdasta luontoa – tarvitaan sitä varten ilmastotekoja.

Vihreiden tavoite on, että kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla.

Suuri osa Suomen päästöistä on kuntapäättäjien vallassa. He ratkaisevat, miten kunnan sähkö ja lämpö tuotetaan, miten liikenne järjestetään ja miten ilmastoystävällisiä tuotteita kunnissa hankitaan.

Kunnan omien päästöjen painaminen nollaan ei kuitenkaan riitä, vaan yhdessä asukkaiden ja alueen yritysten kanssa on luotava mahdollisuudet elää ilman ilmastopäästöjä. Tämä edellyttää kuntien, järjestöjen, yritysten ja asukkaiden keskinäisen yhteistyön lisäämistä.

Kiertotaloudesta sekä energia- ja materiaalitehokkuudesta voidaan tehdä osa Siuntion elinkeinoelämän arkea.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa kunnan kiinteistöissä. Kiinteistön omistajia voidaan myös ohjata energiatehokkuuden parantamiseen ja vähäpäästöisen energian käyttöön.

Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella voidaan ohjata rakentamista ja vihreiden alueiden säilymistä. Toimiva joukkoliikenne, Siuntiossa junavuorojen huima lisääminen, parantaa kunnan houkuttelevuutta kauniin luonnon ja edullisten tonttien lisäksi. Koska Siuntion vaihteleva luonto tarjoaa paljon liikkumismahdollisuuksia, kävely- ja pyöräteitä voidaan myös rakentaa huomattavasti nykyistä enemmän.