Minna Sneck

Rakenteilla oleva Siuntion sivistyskampus tarjoaa hyvät tilat opiskelulle, mutta tiloja tärkeämpi kysymys on opetuksen laatu ja oppimisympäristön turvallisuus.

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä.

Siksi opetuksen on oltava laadultaan tasokasta. Koulutus on investointi tulevaisuuteen – ja meidän lapsiimme.

Jokaisen lapsen ja nuoren unelmat ovat yhtä arvokkaita.

Siksi jokaisen koululaisen pitää voida olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta. Kiusaamiselle on saatava nollatoleranssi.

Riittävän pienet opetusryhmät, varhainen oppimisen tuki ja opettajien jaksaminen tulee turvata.

Suomi on pärjännyt tähän asti melko hyvin kansainvälisten oppimistulosten vertailussa. Kuitenkin lasten lukutaidon sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisen on havaittu heikentyneen ja polarisoituneen. Tähän oppimistaitojen heikentymiseen tulee meidän vanhempien, ammattikasvattajien ja päättäjien puuttua. Riittävät määrärahat koulutukseen tulee turvata.