Minna Sneck

Siuntio on mahdollisuuksien kunta luontonsa, kulttuurinsa ja sijaintinsa vuoksi. Kunnassa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, joka pitäisi kanavoida sen asukkaita ja paikallisia yrittäjiä hyödyttäväksi. Vihreä kunta voisi toimia yrittäjämyönteisesti monella eri tavalla. Siuntio tarvitsee vahvempaa ja monipuolisempaa elinkeinotoiminnan suunnittelua, sopivaa tonttitarjontaa ja toimivia liikenneyhteyksiä yrityksille. Paikalliset yritykset luovat työpaikkoja ja tuovat asukkaille tärkeitä palveluita. Monipuolinen palvelutarjonta pitää kunnan vireänä ja sen asukkaat jäävät mielellään asumaan kuntaan, jossa palvelut pelaavat. Mikäli Siuntioon saataisiin toisen asteen ammattiopetusta, osa opiskelijoista voisi työllistyä paikallisen yrityksen palkkalistoille.

Vuoropuhelu kunnan ja alueen yritysten välillä on hyvä tapa varmistaa, että molempien tarpeet ja toiveet otetaan huomioon. Yrittäjämyönteinen ja aktiivinen kunta ottaa yritykset mukaan kehittämään kunnan toimintaa sekä toimii myös välittäjänä työntekijöiden ja työtä tarvitsevien yritysten ja yhteisöjen välillä.

Vihreä kunta tunnetaan kestävää kehitystä ja kiertotaloutta edistävästä, resurssiviisasta elinkeinopolitiikastaan. Uudet innovaatiot, teknologiat sekä alusta- ja osaamistalouden hyödyntäminen tarjoavat mahdollisuuksia paikallisesti- ja globaalisti. Digitalisaation myötä maailma tulee pienemmäksi ja kansainvälisemmäksi. Olisiko esimerkiksi alusta- tai osaamistalouden tarjoamat mahdollisuudet Siuntiossa hyödynnettävissä?

Kunnalla on merkittävä rooli alueen työllisyyden edistämisessä ja siirtymisessä kohti hiilineutraalia Suomea. Julkisilla investoinneilla ja hankinnoilla on merkittävä rooli kestävässä siirtymässä ja hankinnoilla voidaan tukea kestäviä innovaatioita. Kunnan hankinnat voidaan toteuttaa niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Kunnat käyttävät vuosittain miljardeja euroja investointeihin, tavaroihin ja palveluihin. Panostamalla energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja älypalveluihin säästetään samalla kunnan rahaa ja luodaan työtä suomalaisille yrityksille.