Mennyt viikko oli syrjinnän- ja rasisminvastainen viikko ja se päättyy sunnuntaina 21.3. YK:n rasisminvastaiseen päivään. Vuonna 1966 YK:n yleiskokous julisti 21.3. päivän kansainväliseksi rotusyrjinnän vastaiseksi päiväksi ja kehotti kansainvälistä yhteisöä lisäämään ponnistuksiaan kaiken rotusyrjinnän poistamiseksi. Tästä vuodesta on reilut 50 vuotta, mutta syrjinnän ja rasismin vastainen taistelu on edelleen tärkeää.

Kaikilla tulisi olla oikeus olla oma itsensä yhdenvertaisena toisten kanssa ja kaikkia ihmisiä tulisi oppia kunnioittamaan. Erilaisten ihmisten kohtaamisessa pienet ystävälliset teot ovat tärkeitä. Pieni hymy vastaantulijalle kertoo, että olet tervetullut.

Kunnissa asukkaat ovat moninaisia, mutta aina yhdenvertaisia. Kaikelle rasismille ja ihmisryhmien syrjinnälle tulisi olla nollatoleranssi. Konkreettisena keinona kuntatasolla tämä voisi tarkoittaa antirasistisen toimintaohjelman laatimista.

Kunnat ovat myös avainasemassa maahanmuuttajien onnistuneen kotoutumisen varmistamisessa. Vihreässä kunnassa maahanmuuttajien tulisi löytää paikkansa tasaveroisina yhteisön jäseninä. Hallitus antaa tänä keväänä selonteon eduskunnalle kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Se on hyvä, että kotouttamistoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja toimenpiteitä tarvittaessa uudistetaan.

Valtion kotouttamisohjelmaa täydentää rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma, jossa on tarkoitus käsitellä esimerkiksi vihapuheen ja viharikollisuuden torjuntaa, työelämän syrjimättömyyttä sekä asenneilmapiirin ja eri väestöryhmien välisin suhteisiin vaikuttamista. Meillä on siis hallitusohjelman toteuttamisessa välineitä rasismin vähentämiseen, niitä olisi hyvä lähteä aktiivisesti soveltamaan myös kuntatasolla.