(Julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 9.5.2021.)

Vihreillä on yhtenä vaaliteemana oikeus tulla hyväksytyksi, saada tarvittavaa tukea ja kasvaa ihmisenä. Teeman tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Se on koko ihmisyyden ja ihmiseksi kasvamisen perusta.

On tärkeää, että lapsella ja nuorella on tilaa kasvaa ainutlaatuiseksi yksilöksi ilman pelkoa kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä. Lapsia ja nuoria tulisi kasvattaa toimimaan moniarvoisessa maailmassa. Lasten ja nuorten moninaisuus tulisi myös tunnistaa entistä paremmin kaikissa kunnan palveluissa.

Nuorisotyö on tärkeä väline nuorten tukemisessa ja mielekkäiden palvelujen tarjoamisessa. Se on aivan liian usein leikkausten kohteena. Jalkautuvan nuorisotyön keinoin tulisi varmistaa, että nuorilla on mahdollisuuksia turvallisten aikuisten kohtaamiseen. Sateenkaarinuorille tulisi löytyä turvallinen tapaamispaikka.

Joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä oli kaksi kertaa enemmän alle 30-vuotiaita kuin vuosituhannen alussa.

Heikot mielenterveyspalvelut luovat eriarvoisuutta. Hyvin toimeentulevat pääsevät nopeammin palveluiden piiriin. Kunnallisiin mielenterveyspalveluihin panostaminen näkyy nuorten parempana hyvinvointina, työkykynä ja toiminnallisuutena. Tärkeintä on kuitenkin ennaltaehkäisevä työ, varhainen välittäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Nuorten palveluihin panostaminen maksaa itsensä takaisin.

Mielenterveys ry on määritellyt Hyvän Mielen kunnan: asukkaiden hyvä mielenterveys on kirjattu kunnan strategiseksi tavoitteeksi. Kunnan päätösten mielenterveysvaikutukset arvioidaan osana hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointia. Lisäksi Hyvän Mielen kunta sitoutuu viiteen tavoitteeseen, jotka edistävät hyvää mielenterveyttä koulussa, työpaikalla, luovat viihtyisää ympäristöä, tukevat lapsuuden kasvua sekä lisäävät yhteistyötä ja vahvistavat osaamista. Näihin Hyvän Mielen kunnan tavoitteisiin on helppo sitoutua ja ne luovat hyvän perustan laadukkaiden mielenterveyspalveluiden kehittämiselle.

Minna Sneck (sit.)
Siuntion Vihreät