Siuntion Vihreät ovat asettaneet yhdeksän ehdokasta kuntavaaleihin. Ehdokkailla on monipuolista ammatillista, kunnallista, seurakunnallista ja järjestökokemusta. Ehdokkaat pystyvät hoitamaan kuntalaisten asioita suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Osalla ehdokkaista on myös kansainvälistä taustaa.

Siuntion Vihreille tärkeitä asioita ovat koulutukseen ja kulttuuriin, joukkoliikenteeseen ja kaavoitukseen, kuntalaisten terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä yrittäjyyteen liittyvät asiat.

Siuntion Vihreiden mielestä oppimisen tukeen on kiinnitettävä huomiota jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Opetusryhmien tulisi olla pieniä ja oppilailla tulisi olla mahdollisuus turvalliseen ympäristöön. Kiusaamiselle on nollatoleranssi. Opettajien vaativaa kasvatuksellista työtä tulee tukea entistä enemmän.

Kirjastot ovat tärkeitä lukutaidon säilymisen kannalta mutta ne voivat olla myös osallistumisen ja viihtymisen keskuksia – kuten nyt Siuntiossa sivistyskampuksen valmistuttua.

Siuntion Vihreiden mielestä kuntalaisten tulee pystyä liikkumaan joustavasti kodin ja työpaikan välillä, joten avainliikenteen aikataulut tulisi koordinoida raideliikenteen kanssa. Myös junavuoroja tulee lisätä.

Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi ympäristöä voisi suojella ja ilmaston muutosta torjua laatimalla kunnan toimintaan tiekartta hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtymiseksi. Luonnon monimuotoisuutta tulisi vahvistaa kunnan strategioissa ja käytännön toimenpiteissä.

Asukkaiden hyvinvointiin liittyvät palvelut

Pienituloisille perheille tulisi antaa erityistä tukea. Lastensuojelun resurssien ammattitaito ja riittävyys tulisi varmistaa samoin kuin mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen saatavuus. Jokaisella kuntalaisella on oikeus päästä perusterveydenhuollon palveluihin lakisääteisessä ajassa.

Siuntion Vihreiden mielestä kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrää tulee lisätä. Siuntion keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä tulee myös kehittää kunnostamalla leikkipuistoja ja virkistysalueita.

Kunnan elinvoimaisuuden kannalta paikallista yritystoimintaa tulee tukea toteuttamalla kunnan hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun.

Siuntion Vihreiden ehdokkaat ovat Mark Davidson, Reijo Korhonen, Antti Laitakari, Virpi Lohrum, Karl Nilsson, Minna Sneck (sit.), Satu Söderlund, Hilkka Toivonen ja Mariusz Wanic.