Siuntion sote-suunnitelma

Siuntion tulevasta sote-keskuksesta on herännyt keskustelua; hinnaksi on arvioitu 14 miljoonaa euroa. On mietitty, jäävätkö palvelut kuntaan, kun sote-uudistuksen jälkeinen siirtymäaika on kulunut umpeen. Ainoa keino, jolla voi vaikuttaa lähipalvelujen säilymiseen on varmistaa että kunnasta löytyvät tarkoitukseen sopivat sote-tilat. On tärkeää, että tilat ovat toiminnan kannalta harkittuja ja tarkoituksenmukaisia, eli sellaisia jossa maakuntakin haluaisi toimia. Emme voi jäädä odottamaan tilanteessa, jossa terveille tiloille on ollut huutava pula pidemmän aikaa.