Lapsille ja nuorille hyvät kunnalliset mielenterveyspalvelut

Vihreillä on yhtenä vaaliteemana oikeus tulla hyväksytyksi, saada tarvittavaa tukea ja kasvaa ihmisenä. Teeman tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Se on koko ihmisyyden ja ihmiseksi kasvamisen perusta.
On tärkeää, että lapsella ja nuorella on tilaa kasvaa ainutlaatuiseksi yksilöksi ilman pelkoa kiusaamisesta, häirinnästä tai syrjinnästä. Lapsia ja nuoria tulisi kasvattaa toimimaan moniarvoisessa maailmassa. Lasten ja nuorten moninaisuus tulisi myös tunnistaa entistä paremmin kaikissa kunnan palveluissa.