Valtuustoaloite ennakoivista sisäilmakyselyistä

Siuntion vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että Siuntiossa aletaan tehdä säännöllisiä ennakoivia sisäilmakyselyjä kunnan rakennusten käyttäjille. Sisäilmaongelmiin on inhimillisesti ja taloudellisesti perusteltua puuttua varhaisessa vaiheessa. Siuntiossa voitaisiin Jyväskylän mallin mukaisesti tehdä nk. Örebro-kyselyjä kolmen vuoden välein.

Valtuusto 23.10.2017 – hankintoja

Valtuusto kokoontui 23.10. päättämään parista hankinnasta. § 114 Kunnanvaltuusto valitsi Ekotalo Rent Oy:n Päivärinteen koulun väistötilojen toimittajaksi, ja § 115 Kunnanvaltuusto valitsi Siuntion kunnan siivous- ja ruokahuollon toimijaksi Fazer Food Services Oy:n....