Koulujen tulevaisuus – kunnanvaltuusto 11.12.2017

Siuntion valtuusto päätti edetä kouluasiassa ”sivistyskampuksen pohjalta siten, että yhdistetään elementtejä vaihtoehdoista 2 ja 3, säilytetään vanhoista kiinteistöistä korjauskelpoiset terveet osat ja rakennetaan tarvittava määrä uusia tiloja huomioiden koulujen lisäksi muut sivistystoiminnot”. Lisäksi hyväksyttiin Inkoon ja Siuntion yhteistoimintasopimus sosiaalihuollon järjestämiseksi.